İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni Hakkında

Kale Av Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımıza ait internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullanıldığı ve bu çerezleri nasıl kontrol edilebileceği açıklanmaktadır.

Kale Av Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. Şti. olarak sitemizde kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu aydınlatma metninin hükümlerini değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.


Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?


Genel Olarak

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından zorunlu olmayan çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul eniğiniz varsayılacaktır.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Internet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları şunlardır:

✓ Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’ de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması

✓ Site’ yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak kapsamında mevcut sunucuların ve bant genişliğinin yeterli olup olmadığının, belirli zaman aralıklarında Site yoğunluğunun tespiti ve buna bağlı olarak sistem hızlandırma ayarlarının yapılarak ziyaretçilerin kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi

✓ Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Kullanıcının geçmişte gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin ve sorguların saklanması ve bu sayede sonraki ziyaretlerde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması

✓ Ziyaretçinin hareketlerine göre ilgisini çekebilecek üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunulması,

✓ İnternet Sitesinin sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak


İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri


Oturum Çerezleri (Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.


Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler internet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; Internet Sitesini kullanın] amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde internet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.


Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.


Analitik Çerezler (Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.


Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.


Çerezlerin Kullanımının Kontrolü

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

✓ Adobe Analytics

✓ AOL

✓ Google Adwords

✓ Google Analytics

✓ Google Chrome

✓ Internet Explorer

✓ Mozilla Firefox

Veri Sahibi Olarak Haklarını.

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca:

✓ Kişisel verilerin işlenip istenmediğini öğrenme.

✓ Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

✓ Kişisel sağlık verilerine erişini ve bu verileri isteme,

✓ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

✓ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

✓ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

✓ Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

✓ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

✓ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

✓ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara doğması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerinizi, https://www.kaleav.com/ adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca;

> İstoç 20. Ada Mahmutbey Mahallesi No: 66 Bağcılar / İstanbul adresine bizzat veya Noter kanalıyla,

> kaleavmalzemeleri@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik postanız aracılığıyla yazılı olarak iletebilirsiniz.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.